Zoek je persoonlijke reis:

Minimale aantal dagen: Maximum prijs p.p.: Trefwoord:

InformatieLid ANVR, SGR en Calamiteitenfonds


Waarom boeken bij een reisorganisatie in plaats van rechtstreeks op internet?
Het team van Angeli Travel reist over de hele wereld en is door en door bekend met de bestemmingen. Deze expertise is de kracht van Angeli Travel en daardoor kan het team voor u een schitterende maatwerk reis samenstellen. Wij maken graag overdag of in de avond een afspraak met u.

Angeli Travel voor: Expertise, maatwerk en betrouwbaarheid.

Angeli Travel heeft in alle landen die aangeboden worden contacten die ter plaatsen hulp verlenen mocht er iets gebeuren. Contact gegevens worden voor de reis gegeven.

Betrouwbaar: Angeli Travel is lid van de ANVR, de SGR en Calamiteiten
Angeli Travel hanteert de ANVR Reisvoorwaarden met afwijkende betaling- en annuleringsbepalingen. Op de website van Angeli Travel staan de ANVR Reisvoorwaarden of vraag de ANVR Reisvoorwaarden op bij Angeli Travel.

ANVR - Reisvoorwaarden
Angeli Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Angeli Travel hanteert afwijkende annuleringsbepalingen zoals hieronder beschreven, goedgekeurd door de ANVR. www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

SGR
Angeli Travel is aangesloten bij SGR. Alle pakketreizen vallen daarom onder de garantie van SGR (losse tickets niet). De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. https://www.sgr.nl

Calamiteitenfonds
Angeli Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Op de boekingsovereenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen mede van toepassing (zie website www.calamiteitenfonds.nl).
De garantie houdt in dat u als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis, u (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren en u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Angeli Travel als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. https://www.calamiteitenfonds.nlOnline dagboek 'Waar ben jij nu'


Bij www.waarbenjij.nu kan men online een dagboek van de reis bijhouden, net zoals routekaart en veel meer. Foto's en films kunnen geupload worden. Leuk voor later, goed voor de achterblijvers. Het werkt simpel en snel.
Voor meer informatie: Waar ben jij nuDuurzaam toerisme


Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk blijft. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties hebben zich in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieu-coórdinator actief. Angeli Travel voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Maar duurzaam toerisme is niet alleen een zaak van reisondernemingen: ook als reiziger ben je daarin een onmisbare schakel.

U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Voor meer informatie: www.anvr.nlMilieubeleidsverklaring


De sector Toerisme en Recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook Angeli Travel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Angeli Travel op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Angeli Travel en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Uiteraard kan de reiziger zijn steentje bijdragen door niet alleen thuis rekening te houden met het milieu, maar ook tijdens de vakantie.

Angeli Travel realiseert zich goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunt daarom het COOL Flying initiatief.

COOL Flying biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Hierdoor levert u een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en kunt u blijvend genieten van uw vakantiebestemming. Ga daarom goed op weg en vlieg CO2 neutraal.

Voor meer informatie: www.coolflying.nl   Kantoor: Zijtak 15, 1251 RR Laren - Tel: 035 - 53 17 499 - E-mail: info@angelitravel.nl