InformatieOnline dagboek 'waar ben jij nu'


Bij waarbenjij.nu kan men online een dagboek van de reis bijhouden, net zoals routekaart en veel meer. Fotoís en films kunnen geupload worden. Leuk voor later, goed voor de achterblijvers. Het werkt simpel en snel. Ook nieuwsgierig..
Voor meer informatie: waar ben jij nuDuurzaam toerisme


Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst goed mogelijk blijft. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties hebben zich in ANVR-verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoŲrdinator actief. Angeli Travel voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Maar duurzaam toerisme is niet alleen een zaak van reisondernemingen: ook als reiziger ben je daarin een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.
Voor meer informatie: www.anvr.nlMilieubeleidsverklaring


De sector Toerisme en Recreatie is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving is immers een belangrijk onderdeel van het toeristisch product. Voor de zorg voor het milieu als onderdeel van verantwoord ondernemen is de laatste jaren steeds meer aandacht ontstaan, zowel vanuit de branche als vanuit de klant. Ook Angeli Travel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke doelstellingen Angeli Travel op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van Angeli Travel en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Uiteraard kan de reiziger zijn steentje bijdragen door niet alleen thuis rekening te houden met het milieu, maar ook tijdens de vakantie.

Angeli Travel realiseert zich goed dat een gezonde natuur onderdeel is van een onvergetelijke vakantie en steunt daarom het COOL Flying initiatief.

COOL Flying biedt u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te compenseren. Hierdoor levert u een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect en kunt u blijvend genieten van uw vakantiebestemming. Ga daarom goed op weg en vlieg CO2 neutraal.
Voor meer informatie: www.coolflying.nl   Zijtak 15, 1251 RR Laren - Tel: 035 - 53 17 499 - E-mail: info@angelitravel.nl