Zoek je persoonlijke reis:

Minimale aantal dagen: Maximum prijs p.p.: Trefwoord:

Arabische culturen - 1001 Nacht


Deze regio bevat de landen en regio's in West-AziŽ en delen van Noord-Afrika. De Vruchtbare Sikkel ligt in haar geheel in het Midden-Oosten en is onder andere de bakermat voor de landbouw en ťťn van de vroegste beschavingen, namelijk SumeriŽ. Sindsdien is dit gebied belangrijk geweest voor de wereld. Onder meer omdat er drie grote religies ontstaan zijn, maar ook omdat het een doorgeefluik was tussen het Westen en het Oosten. De Sassaniden bijvoorbeeld hadden goede banden met China en de Zijderoute liep ook door het Midden-Oosten.
Het ligt op het kruispunt van drie continenten: Europa, AziŽ en Afrika. Hierdoor heeft zij dikwijls een culturele en economische brugfunctie vervuld tussen diverse aangrenzende gebieden. Het is de bakermat van drie belangrijke, grote godsdiensten met bijbehorende culturele ontwikkelingen: het jodendom, het christendom en de islam. Overal vindt u in deze regio de heilige plaatsen van deze drie wereldreligies.
Een groot deel van het Midden-Oosten heeft een droog klimaat of een semi-droog klimaat. Het landschap bestaat daardoor grotendeels uit graslanden, uitgestrekte velden en woestijn. Het is een relatief droog gebied, met slechts enkele rivieren zoals de Nijl, de Eufraat, de Tigris en de veel kleinere Jordaan.
Hier vindt u restanten van de oudste beschavingen die wij kennen. Zo waren in MesopotamiŽ al grote beschavingen zoals de SumeriŽrs, AssyriŽrs, BabyloniŽrs en andere volken te vinden. En vrijwel direct hierna ontstond in Egypte de Oud-Egyptische beschaving. Vanaf ongeveer 500 v.Chr. werd de regio gedomineerd door enkele grote rijken. De eerste was het Perzische Rijk, dat zich uitstrekte over PerziŽ, MesopotamiŽ en SyriŽ. Later kwam deze regio in aanraking met de Griekse taal en cultuur waaruit het Hellenisme ontstond. En natuurlijk maakte en vrij groot deel van wat nu het Midden-Oosten heet, deel uit van het Romeinse Rijk.

   Zijtak 15, 1251 RR Laren - Tel: 035 - 53 17 499 - E-mail: info@angelitravel.nl